Honda Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mại Hạ nhiệt mùa hè – Thoải mái lái xe

Nhằm mục đích mang lại cho Khách hàng sử dụng ô tô của thương hiệu Honda  những trải nghiệm tuyệt vời về sản phẩm, Honda Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mại: “Hạ nhiệt mùa hè – Thoải mái lái xe” từ ngày 15/07/2022 đến 15/09/2022 tại Honda Ôtô Bình Định, cụ thể:

1.       Tên chương trình khuyến mại: “Hạ nhiệt mùa hè, thoải mái lái xe”.

2.       Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Khách hàng sửa chữa tại Honda Ôtô Bình Định.

3.       Hình thức khuyến mại: Giảm giá sản phẩm.

4.       Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/07/2022 đến hết ngày 15/09/2022.

5.       Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Bộ sản phẩm gồm:

a.  1 sản phẩm Lọc gió điều hòa kháng virus size S và 1 Chai dung dịch vệ sinh dàn lạnh.

b.  1 sản phẩm Lọc gió điều hòa kháng virus size L và 1 Chai dung dịch vệ sinh dàn lạnh.

6.       Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng mua Bộ sản phẩm theo mục 5 tại Honda Ôtô Bình Định từ ngày 15/07/2022 đến hết ngày 15/09/2022.

7.       Cơ cấu và giá trị khuyến mại:

·  Giảm giá cho 1 bộ sản phẩm bán ra.

–        Khách hàng mua bộ sản phẩm tại mục “a.” Điều 5 sẽ được giảm: 232,500 VNĐ

–        Khách hàng mua bộ sản phẩm tại mục “b.” Điều 5 sẽ được giảm: 247,500 VNĐ

·  Lưu ý:

–        Giá trên chưa bao gồm VAT.

–        Giá trị giảm giá không được quy đổi thành tiền hay hiện vật.