Hotline Kinh Doanh0941 290 968
Hotline Dịch vụ 0941 290 879
Giá xe (bao gồm VAT):
Lệ phí trước bạ:
    - Mức lệ phí: 10%
    - Thành tiền: -
Phí đăng kiểm: 340,000
Lệ phí đăng ký: -
Phí sử dụng đường bộ (1 năm) -
Bảo hiểm TNDS (1 năm): 580,700
TỔNG CỘNG (VNĐ): -
Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.

Compared Auto (0) ×

Compare